Általános Szolgáltatási Feltételek, ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az RoseArt (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 11., adószám: 25963454-2-07), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldalon történő megrendeléssel a Vásárló kötelező érvényű ajánlatot tesz a szolgáltatás megrendelésére a RoseArt Kft. felé, amely ajánlat mind a Vásárlót, mind a RoseArt Kft-t köti a köztük létrejött kötelem teljesítése során. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A HEGYVARI’s Webshop a RoseArt Kft. védjegye, saját márkája.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: RoseArt Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 11.

A szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: gina@roseart.hu

Cégjegyzékszáma: 07-09-027976

Adószáma: 25963454-8230-113-07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +36209975062

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Do Média Kft., Cégjegyzékszám: 11-09-016434, Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64177/2013, Ügyfélszolgálat: H-2500, Esztergom, Lőrinc u. 8, fszt. 1


1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF időbeli hatálya: 2018. január 01. napjától kell alkalmazni és további rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes. 

1.3. Szerzői jogi mű szerzői jogi védelme. A honlap főoldala, aloldalai, az azokat megjelenítő képek, logók, grafikák szerzői és egyéb joga – ellenkező kikötés hiányában – a RoseArt Kft. tulajdona. A weboldalon szereplő termékek képei és márkanevei a RoseArt Kft. tulajdonát képezi. Ezen védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

1.4. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Adatkezelési szabályok

1.5. Az ügyfél adatai titkosított adatbázisban tárolódnak, kommunikációs céllal. Harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

Megrendelhető termékek, szolgáltatások köre

1.6. Az weboldalon rendezvény és esküvői dekorációs kellékeket, esküvőhöz kapcsolódó termékeket vásárolhatnak, rendelhetnek meg és bérelhetnek.

1.7. A weboldalon megtalálható termékek a weboldalon, telefonon, e-mailben és személyesen rendelhetőek meg. A termékekre és szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és az ehhez kapcsolódó árat (szállítás, stb).

1.8. A termékek adatlapján részletesen feltüntettük a termék nevét, leírását. A megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

1.9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a RoseArt Kft. teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

2. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

2.1. A megrendelések feldolgozása a megrendeléstől számított 24 órán belül történik

2.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4-7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

2.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén haladéktalanul visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére, de legkésőbb 30 napon belül.

3. Elállás joga

3.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

3.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Elállási jog gyakorálásának menete

3.3. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. 

3.4. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a RoseArt Kft. címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! 

3.5. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően kerül sor a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A termék vissza érkezését követő harminc napon belül a RoseArt Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

4. Garancia, jótállás

4.1 Az általunk kínált termékekre garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból bekövetkező sérülésekre.

4.2. A garancia érvényesítéséhez a terméket a Vásárló saját költségén küldi vissza a RoseArt Kft. címére és ezután kerül sor a termék árának megtérítésére. 

4.3. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

4.4. Panaszát a megadott elérhetőségeink valamelyikén telefonon vagy írásban fogadjuk és a lehetőségek szerint segítünk a megoldásban.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felhasználó és a szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Székesfehérvári Bíróság/Törvényszék illetékességét.

6. Adatkezelés

6.1. A weboldal használata során a RoseArt Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a RoseArt Kft. alvállalkozója (pl.: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez).

6.2. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a RoseArt Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a RoseArt Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

6.3. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldal oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a RoseArt Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

6.4. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a gina@roseart.hu e-mail címen.

6.5. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

6.6. A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a RoseArt Kft. általános szerződési és felhasználási feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

7. Kárfelelősség korlátozása

7.1. A weboldal és a RoseArt Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges vagy következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a honlappal kapcsolatban vagy a honlap használatából vagy a honlap használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek, abban az esetben is, ha a weboldal vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták.

7.2. Más internet forrásokkal való kapcsolat felvétele az ön saját felelősségére történik, az ezen forrásokban szereplő tartalom, helytállóság, kifejezett vélemények és más kapcsolódó elemek a RoseArt Kft által nem kerültek ellenőrzésre, megvizsgálásra vagy jóváhagyásra. 

7.3. A weboldalon keresztül történő megrendelések nem tekinthetőek szerződésnek, így amennyiben egy termék hiánytermék, és ebből következően nem, vagy nem a vállalt időtartamon belül kerül kiszállításra, azért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

A képek és a termékek adatai tájékoztató jellegűek.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Székesfehérvár, 2019. január 01.